[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
[หน่วยงานด้านสาธารณสุข]
+
- กระทรวงสาธารณสุข
- สนง.ประกันสุขภาพฯ
- กรมควบคุมโรค
- สสส.
- สมาคมหมออนามัย
- สภาการพยาบาล
- กรมการแพทย์
- กรมสุขภาพจิต
- องค์การเภสัชกรรม
- กรมอนามัย
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
[หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]
+
- ศูนย์กลางการจัดการความรู้
- กรมสรรพากร
- สำนักงาน กพ.
 
 
[มุมแห่งการเรียนรู้]
+
- ความรู้คอมฯby Bcoms.net
- Tip การใช้งาน Computer
- ศูนย์ความรู้คอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับ ไวรัส
- ข่าวไอที และ ทิป by ARiP
 
 >>ข่าวสารทั้งหมดคลิ๊กที่นี่<<


 
21 / เม.ย. / 2557
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนมีนาคม 2557
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนมีนาคม 2557
 
31 / มี.ค. / 2557
ประกาศโรงพยาบาลลอง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
ประกาศโรงพยาบาลลอง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
 
5 / มี.ค. / 2557
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
 
21 / ก.พ. / 2557
ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดปี 2555
ด้วยจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของปีงบประมาณ 2555 จำนวน 92 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด
 
12 / ก.พ. / 2557
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนมกราคม 2557
มีความครอบคลุม เท่ากับร้อยละ 100 จากการได้รับรายงานจากสถานบริการทั้งสิ้น 15 แห่ง จากทั้งหมด 15 แห่ง
 
[นิตยสาร โรงพยาบาลลอง ปีที่ 1 ฉบับที่ 2]
 

 
-  หน้า 1-5 , หน้า 6-10 , หน้า 11-15
   หน้า 16-20 , หน้า 21-29

 
<< เมษายน 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

  
 
 
ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลลอง  

โรงพยาบาลแห่งรอยยิ้ม บริการดี มีคุณภาพ สหสาขา
และภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง

พันธกิจ
1.ให้บริการสุขภาพครอบคลุมทุกด้านแบบองค์รวมให้มีคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล

2.สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง และเฝ้าระวังภัยสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

3.ส่งเสริมสนับสนุนการทำงานร่วมกับสหสาขาและภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการระบบสุขภาพที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

4.ดำเนินการและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ
   1. พัฒนาขีดความสามารถของการบริการของโรงพยาบาล
   2. พัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม
   3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดรับกับภารกิจ
   4. สถานะการเงินที่มั่นคง
   5. ระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการบริการ
   6. บุคลากรมีดุลยภาพของชีวิตที่ดี สร้างรอยยิ้มผู้ให้บริการ
 
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ
 1. โครงสร้างการบริหารชัดเจนการจัดการเป็นระบบ
  2. เป็นโรงพยาบาลที่มีการทำงานเป็นทีมทั้งในองค์กร และเครือข่าย
  3. ทีมงานเชิงรุกมีศักยภาพ และมีการทำงานร่วมกับชุมชนได้ดีได้รับการยอมรับ
  4. เป็นโรงพยาบาลที่มีหน่วยสนับสนุนมีศักยภาพสูงกว่าโรงพยาบาลในเครือข่าย
      (ห้องปฏิบัติการชันสูตร และงานกายภาพ)
 
   แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลลอง
ยุทธศาสตร์ที่ 1.ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักใน
การดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2.พัฒนางานบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมร่วมกับภาคีเครือข่ายให้ได้มาตรฐาน และปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาโรงพยาบาลให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กร
ให้มีประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อเอื้อต่อการให้บริการด้านสุขภาพ 
 
เป้าประสงค์
1.ผู้รับบริการมีสุขภาพดี มีความปลอดภัยและพึงพอใจ
          2.โรงพยาบาลมีคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
          3.ผู้ให้บริการมีความสุขในการทำงาน

 

  

__________________________________________________________________
 
 
 
                                                                                                                                                                   
ดาวน์โหลดเอกสาร จาก HR
 
- PowerPoint Training Need HR54  
.............................................................  
- Completency Knowledge Skill  
- JD FROM  
-Training Need Form  
- Portfolio Form  
- เอกสาร ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการฯ  
 .............................................................  

หนังสือครบรอบ 35 ปี โรงพยาบาลลอง


>> คลิ๊กอ่านได้ที่นี่ ไฟล์ขนาด 4.75MB <<

 

http://www.longhosp.com/eoffice  eoffice สำหรับโรงพยาบาลลอง
http://www.longhosp.com/eofficesso eoffice สำหรับสถานีอนามัยของ อ.ลอง

----------------------------------------------  
 
 


   
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังระบาดวิทยา , ข่าวประกวดราคา
 
 
  

21 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังระบาดวิทยา
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนมีนาคม 2557
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนมีนาคม 2557
31 / มี.ค. / 2557 : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศโรงพยาบาลลอง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
ประกาศโรงพยาบาลลอง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
5 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังระบาดวิทยา
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
21 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดปี 2555
ด้วยจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของปีงบประมาณ 2555 จำนวน 92 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด
12 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังระบาดวิทยา
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนมกราคม 2557
มีความครอบคลุม เท่ากับร้อยละ 100 จากการได้รับรายงานจากสถานบริการทั้งสิ้น 15 แห่ง จากทั้งหมด 15 แห่ง
13 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังระบาดวิทยา
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนธันวาคม 2556
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนธันวาคม 2556
13 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังระบาดวิทยา
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
7 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังระบาดวิทยา
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนตุลาคม 2556
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนตุลาคม 2556

 

 
บทความ / สาระความรู้
 
 
  

21 / เม.ย. / 2557 : ความรู้ด้านยาและคบส.
ยาสามัญประจำบ้าน
ยาสามัญประจำบ้าน
31 / มี.ค. / 2557 : สาระน่ารู้จาก PCU
โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ (Rabies)
โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ (Rabies)
27 / มี.ค. / 2557 : ความรู้ด้านยาและคบส.
การหักแบ่งเม็ดยา ตอนที่ 2
ยาเม็ดที่สามารถหักแบ่งได้และไม่ได้ ผู้ป่วยที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อหักแบ่งยาเม็ด
7 / มี.ค. / 2557 : สาระจาก OPD
การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคจิตเภท
การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคจิตเภท
6 / มี.ค. / 2557 : งานสิทธิประโยชน์
ใครคือผู้มีสิทธิ หลักประกันสุขภาพ ?
ใครคือผู้มีสิทธิ หลักประกันสุขภาพ ?
5 / มี.ค. / 2557 : งานทันตกรรม
“วัคซีนป้องกันฟันผุ” ใช้ได้ดีในหนูทดลอง
นักวิทยาศาสตร์โปรตุเกสได้พัฒนาและทดลองวัคซีนต้านฟันผุขึ้น และทดลองใช้กับหนูจนเป็นผลสำเร็จ โดยวัคซีนป้องกันฟันผุทดลองในหนูสำเร็จแล้ว เหลือแต่พัฒนาให้เหมาะกับคน ซึ่งต้องรออีกนานหลายขั้นตอน
28 / ก.พ. / 2557 : เทคนิคการแพทย์
โรคอุจจาระร่วง
โรคอุจจาระร่วง หมายถึง การถ่ายอุจจาระเหลวมากกว่าวันล่ะ 3 ครั้ง ...
27 / ก.พ. / 2557 : งานคุณภาพ(Qcc)
SPA in Action
SPA in Action

กำลังแสดงหน้าที่ 1/50 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

 
 
 
 
Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge    Admin
โรงพยาบาลลอง 156 หมู่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
Tel. 0-05458-1479 , 0-5458-1661 Fax. 0-5458-1479 ต่อ 1041 ivr sesli yanit
ผู้จัดทำ : ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Powered by maxsite
Webmaster : layoke2003@hotmail.com