[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
[หน่วยงานด้านสาธารณสุข]
+
- กระทรวงสาธารณสุข
- สนง.ประกันสุขภาพฯ
- กรมควบคุมโรค
- สสส.
- สมาคมหมออนามัย
- สภาการพยาบาล
- กรมการแพทย์
- กรมสุขภาพจิต
- องค์การเภสัชกรรม
- กรมอนามัย
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
[หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]
+
- ศูนย์กลางการจัดการความรู้
- กรมสรรพากร
- สำนักงาน กพ.
 
 
[มุมแห่งการเรียนรู้]
+
- ความรู้คอมฯby Bcoms.net
- Tip การใช้งาน Computer
- ศูนย์ความรู้คอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับ ไวรัส
- ข่าวไอที และ ทิป by ARiP
 
 >>ข่าวสารทั้งหมดคลิ๊กที่นี่<<


 
23 / ก.พ. / 2558
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
17 / ก.ย. / 2557
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องสอบราคาการก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๕ แห่ง
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องสอบราคาการก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๕ แห่ง
 
17 / ก.ย. / 2557
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผล
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผล
 
17 / ก.ย. / 2557
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ
 
24 / ก.ค. / 2557
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อม ชั้นเดียว
ความยามไม่น้อยกว่า ๔๖.๘๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง
 
[นิตยสาร โรงพยาบาลลอง ปีที่ 1 ฉบับที่ 2]
 

 
-  หน้า 1-5 , หน้า 6-10 , หน้า 11-15
   หน้า 16-20 , หน้า 21-29

 
<< พฤษภาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

  
 
 
ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลลอง  

โรงพยาบาลแห่งรอยยิ้ม บริการดี มีคุณภาพ สหสาขา
และภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง

พันธกิจ
1.ให้บริการสุขภาพครอบคลุมทุกด้านแบบองค์รวมให้มีคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล

2.สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง และเฝ้าระวังภัยสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

3.ส่งเสริมสนับสนุนการทำงานร่วมกับสหสาขาและภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการระบบสุขภาพที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

4.ดำเนินการและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ
   1. พัฒนาขีดความสามารถของการบริการของโรงพยาบาล
   2. พัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม
   3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดรับกับภารกิจ
   4. สถานะการเงินที่มั่นคง
   5. ระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการบริการ
   6. บุคลากรมีดุลยภาพของชีวิตที่ดี สร้างรอยยิ้มผู้ให้บริการ
 
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ
 1. โครงสร้างการบริหารชัดเจนการจัดการเป็นระบบ
  2. เป็นโรงพยาบาลที่มีการทำงานเป็นทีมทั้งในองค์กร และเครือข่าย
  3. ทีมงานเชิงรุกมีศักยภาพ และมีการทำงานร่วมกับชุมชนได้ดีได้รับการยอมรับ
  4. เป็นโรงพยาบาลที่มีหน่วยสนับสนุนมีศักยภาพสูงกว่าโรงพยาบาลในเครือข่าย
      (ห้องปฏิบัติการชันสูตร และงานกายภาพ)
 
   แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลลอง
ยุทธศาสตร์ที่ 1.ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักใน
การดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2.พัฒนางานบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมร่วมกับภาคีเครือข่ายให้ได้มาตรฐาน และปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาโรงพยาบาลให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กร
ให้มีประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อเอื้อต่อการให้บริการด้านสุขภาพ 
 
เป้าประสงค์
1.ผู้รับบริการมีสุขภาพดี มีความปลอดภัยและพึงพอใจ
          2.โรงพยาบาลมีคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
          3.ผู้ให้บริการมีความสุขในการทำงาน

 

  

__________________________________________________________________
 

       
 
 
 
                                                                                                                                                                   
ดาวน์โหลดเอกสาร จาก HR
 
- PowerPoint Training Need HR54  
.............................................................  
- Completency Knowledge Skill  
- JD FROM  
-Training Need Form  
- Portfolio Form  
- เอกสาร ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการฯ  
 .............................................................  

หนังสือครบรอบ 35 ปี โรงพยาบาลลอง


>> คลิ๊กอ่านได้ที่นี่ ไฟล์ขนาด 4.75MB <<

 

http://www.longhosp.com/eoffice  eoffice สำหรับโรงพยาบาลลอง
http://www.longhosp.com/eofficesso eoffice สำหรับสถานีอนามัยของ อ.ลอง

----------------------------------------------  
 
 


   
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังระบาดวิทยา , ข่าวประกวดราคา
 
 
  

23 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
17 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องสอบราคาการก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๕ แห่ง
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องสอบราคาการก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๕ แห่ง
17 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผล
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผล
17 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ
24 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อม ชั้นเดียว
ความยามไม่น้อยกว่า ๔๖.๘๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง
8 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังระบาดวิทยา
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนมิถุนายน 2557
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนมิถุนายน 2557
8 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ครั้งที่ ๒)
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ครั้งที่ ๒)
12 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังระบาดวิทยา
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนพฤษภาคม 2557
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนพฤษภาคม 2557

 

 
บทความ / สาระความรู้
 
 
  

19 / พ.ค. / 2558 : ความรู้ด้านยาและคบส.
ยาก่อนอาหาร ยาหลังอาหาร ลืมกินยาตามเวลา อันตรายหรือไม่
ปัญหาที่มักพบเสมอเวลาจะรับประทานยา คือ ต้องรับประทานก่อนหรือหลังอาหาร และก่อนอาหารนานเท่าไหร่ หลังอาหารกี่นาที ก่อนนอนนานแค่ไหน ถ้าลืมแล้วจะทำอย่างไร
3 / เม.ย. / 2558 : ความรู้ด้านยาและคบส.
สังเกตฉลากยา ลดปัญหาสเตียรอยด์
สังเกตฉลากยา ลดปัญหาสเตียรอยด์
27 / มี.ค. / 2558 : งานบริหารเวชภัณฑ์
แจ้ง รพ.สต. ให้ทบทวน รายการยาใน Hosxp รพ.สต.
แจ้ง รพ.สต. ให้ทบทวน รายการยาใน Hosxp รพ.สต.
18 / มี.ค. / 2558 : ความรู้ด้านยาและคบส.
ยาวัณโรคตอนที่ 3 การจัดการกรณีแพ้ยา
มาดูกันว่าหากแพ้ยารักษาวัณโรคจะทำอย่างไร
9 / มี.ค. / 2558 : งาน NCD
มาตรวจผิดนัด ทำอย่างไร ???
มาตรวจผิดนัด ทำอย่างไร ???
23 / ก.พ. / 2558 : งานศูนย์ข้อมูล
โรคคอตีบ !!!!
โรคคอตีบ !!!!
23 / ก.พ. / 2558 : ความรู้ด้านยาและคบส.
ยาเหลือใช้ คืออะไร ยาขยะ คืออะไร เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร
ยาเหลือใช้ จึงมีความหมายกว้างกว่า ยาขยะ คือ ครอบคลุมทั้งยาที่ยังใช้ได้และใช้ไม่ได้ แต่ ยาขยะ จะหมายถึง ยาที่ใช้ไม่ได้แล้ว
14 / ม.ค. / 2558 : สาระน่ารู้จากแพทย์แผนไทย
เถาวัลย์เปรียง
มาทำความรู้จักกับเถาวัลย์เปรียง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/52 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

 
 
 
 
Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge    Admin
โรงพยาบาลลอง 156 หมู่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
Tel. 0-05458-1479 , 0-5458-1661 Fax. 0-5458-1479 ต่อ 1041 ivr sesli yanit
ผู้จัดทำ : ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Powered by maxsite
Webmaster : layoke2003@hotmail.com