[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
[หน่วยงานด้านสาธารณสุข]
+
- กระทรวงสาธารณสุข
- สนง.ประกันสุขภาพฯ
- กรมควบคุมโรค
- สสส.
- สมาคมหมออนามัย
- สภาการพยาบาล
- กรมการแพทย์
- กรมสุขภาพจิต
- องค์การเภสัชกรรม
- กรมอนามัย
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
[หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง]
+
- ศูนย์กลางการจัดการความรู้
- กรมสรรพากร
- สำนักงาน กพ.
 
 
[มุมแห่งการเรียนรู้]
+
- ความรู้คอมฯby Bcoms.net
- Tip การใช้งาน Computer
- ศูนย์ความรู้คอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับ ไวรัส
- ข่าวไอที และ ทิป by ARiP
 
 >>ข่าวสารทั้งหมดคลิ๊กที่นี่<<


 
24 / ก.ค. / 2557
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อม ชั้นเดียว
ความยามไม่น้อยกว่า ๔๖.๘๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง
 
8 / ก.ค. / 2557
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนมิถุนายน 2557
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนมิถุนายน 2557
 
8 / ก.ค. / 2557
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ครั้งที่ ๒)
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ครั้งที่ ๒)
 
12 / มิ.ย. / 2557
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนพฤษภาคม 2557
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนพฤษภาคม 2557
 
16 / พ.ค. / 2557
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนเมษายน 2557
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนเมษายน 2557
 
[นิตยสาร โรงพยาบาลลอง ปีที่ 1 ฉบับที่ 2]
 

 
-  หน้า 1-5 , หน้า 6-10 , หน้า 11-15
   หน้า 16-20 , หน้า 21-29

 
<< กันยายน 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

  
 
 
ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลลอง  

โรงพยาบาลแห่งรอยยิ้ม บริการดี มีคุณภาพ สหสาขา
และภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง

พันธกิจ
1.ให้บริการสุขภาพครอบคลุมทุกด้านแบบองค์รวมให้มีคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล

2.สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง และเฝ้าระวังภัยสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

3.ส่งเสริมสนับสนุนการทำงานร่วมกับสหสาขาและภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการระบบสุขภาพที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

4.ดำเนินการและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ
   1. พัฒนาขีดความสามารถของการบริการของโรงพยาบาล
   2. พัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม
   3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดรับกับภารกิจ
   4. สถานะการเงินที่มั่นคง
   5. ระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการบริการ
   6. บุคลากรมีดุลยภาพของชีวิตที่ดี สร้างรอยยิ้มผู้ให้บริการ
 
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ
 1. โครงสร้างการบริหารชัดเจนการจัดการเป็นระบบ
  2. เป็นโรงพยาบาลที่มีการทำงานเป็นทีมทั้งในองค์กร และเครือข่าย
  3. ทีมงานเชิงรุกมีศักยภาพ และมีการทำงานร่วมกับชุมชนได้ดีได้รับการยอมรับ
  4. เป็นโรงพยาบาลที่มีหน่วยสนับสนุนมีศักยภาพสูงกว่าโรงพยาบาลในเครือข่าย
      (ห้องปฏิบัติการชันสูตร และงานกายภาพ)
 
   แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลลอง
ยุทธศาสตร์ที่ 1.ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักใน
การดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2.พัฒนางานบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมร่วมกับภาคีเครือข่ายให้ได้มาตรฐาน และปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาโรงพยาบาลให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กร
ให้มีประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อเอื้อต่อการให้บริการด้านสุขภาพ 
 
เป้าประสงค์
1.ผู้รับบริการมีสุขภาพดี มีความปลอดภัยและพึงพอใจ
          2.โรงพยาบาลมีคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
          3.ผู้ให้บริการมีความสุขในการทำงาน

 

  

__________________________________________________________________
 
 
 
                                                                                                                                                                   
ดาวน์โหลดเอกสาร จาก HR
 
- PowerPoint Training Need HR54  
.............................................................  
- Completency Knowledge Skill  
- JD FROM  
-Training Need Form  
- Portfolio Form  
- เอกสาร ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการฯ  
 .............................................................  

หนังสือครบรอบ 35 ปี โรงพยาบาลลอง


>> คลิ๊กอ่านได้ที่นี่ ไฟล์ขนาด 4.75MB <<

 

http://www.longhosp.com/eoffice  eoffice สำหรับโรงพยาบาลลอง
http://www.longhosp.com/eofficesso eoffice สำหรับสถานีอนามัยของ อ.ลอง

----------------------------------------------  
 
 


   
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังระบาดวิทยา , ข่าวประกวดราคา
 
 
  

24 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อม ชั้นเดียว
ความยามไม่น้อยกว่า ๔๖.๘๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง
8 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังระบาดวิทยา
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนมิถุนายน 2557
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนมิถุนายน 2557
8 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ครั้งที่ ๒)
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ครั้งที่ ๒)
12 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังระบาดวิทยา
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนพฤษภาคม 2557
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนพฤษภาคม 2557
16 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนเมษายน 2557
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนเมษายน 2557
12 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าที่โรงพยาบาลลอง อำเภอลลอง จังหวัดแพร่ด้วยจังหวัดแพร่
มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าที่โรงพยาบาลลอง อำเภอลลอง จังหวัดแพร่
23 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดแพร่เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้าง
ปรับปรุงห้องส่งเสริมสุขภาพ(ชั้นล่าง)และห้องน้ำ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้าผามอก ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านปิน
21 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังระบาดวิทยา
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนมีนาคม 2557
รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนมีนาคม 2557

 

 
บทความ / สาระความรู้
 
 
  

8 / ก.ย. / 2557 : งานคุณภาพ(Qcc)
ความสุขกับการทำงาน
ความสุขกับการทำงาน
8 / ก.ย. / 2557 : ห้องผ่าตัด
การดมยาสลบ
การดมยาสลบ
25 / ส.ค. / 2557 : ความรู้ด้านยาและคบส.
ยารักษาวัณโรค ตอนที่1 ยากลุ่มหลักที่ใช้รักษาวัณโรค
มารู้จักยากลุ่มหลักๆ ที่ใช้ในการรักษาวัณโรคกันค่ะ
24 / ก.ค. / 2557 : ความรู้ด้านยาและคบส.
อันตราย!!! ยา 5 เม็ด 3 สี
อันตราย!!! ยา 5 เม็ด 3 สี
24 / มิ.ย. / 2557 : ความรู้ด้านยาและคบส.
ยาเม็ดมีรูปแบบอะไรบ้าง ทำไมต้องมีหลายรูปแบบ
ในปัจจุบันยาเม็ดเล็กสีสันแตกต่างที่เราเห็นกันทั่วไปนั้น มองผ่านๆอาจดูเหมือนกันไปหมด ซึ่งแน่นอนว่าจริงๆแล้ว มันมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกันอยู่เหตุผลความจำเป็นที่ต้องผลิตยาเม็ดในรูปแบบที่หลากหลายมีมากมาย ตั้งแต่คุณสมบัติทางเคมีของตัวยา การออกฤทธิ์ การเ
14 / มิ.ย. / 2557 : งานผู้ป่วยใน
ผู้สูงอายุสุขภาพดี
9วิธีการดูแลผู้สูงอายุสุขภาพดี
23 / พ.ค. / 2557 : ความรู้ด้านยาและคบส.
แนวทางการเลือกซื้อและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด
ถึง ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารป้องกันแสงแดดเพื่อปกป้องผิวหนังหรือส่วนของร่างการจากรังสีอัลตราไวโอเลต (รังสียูวี) ไม่รวมถึงสารป้องกันแสงแดดที่เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางเพื่อทำหน้าที่อื่น เช่น ปกป้องผลิตภัณฑ์ไม่ให้เสื่อมคุณภาพหรือแต่งสีของผลิตภ
21 / เม.ย. / 2557 : ความรู้ด้านยาและคบส.
ยาสามัญประจำบ้าน
ยาสามัญประจำบ้าน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/50 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

 
 
 
 
Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge    Admin
โรงพยาบาลลอง 156 หมู่ 6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
Tel. 0-05458-1479 , 0-5458-1661 Fax. 0-5458-1479 ต่อ 1041 ivr sesli yanit
ผู้จัดทำ : ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Powered by maxsite
Webmaster : layoke2003@hotmail.com